Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Medzinárodné dohovory a spolupráca - Ramsarský dohovor - Dokumenty - Program starostlivosti o mokrade Slovenska (Ramsarský strategický plán)


Začiatok stránky:

Program starostlivosti o mokrade Slovenska (Ramsarský strategický plán)

4. strategický ramsarský plán na roky 2016-2024

Správa o plnení Akčného plánu pre mokrade na roky 2015 – 2018 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2015 – 2021, aktualizácia Programu starostlivosti o mokrade Slovenska do roku 2024 a Akčný plán pre mokrade na roky 2019 – 2021

príloha 1 Vyhodnotenie (odpočet) vecného plnenia úloh Akčného plánu pre mokrade na roky 2015 – 2018

príloha 2 Akčný plán pre mokrade na roky 2019-2021 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska do roku 2024

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.