Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tlačové správy - Svetový deň mokradí v envirorezorte


Začiatok stránky:

Svetový deň mokradí v envirorezorte

Sú domovom pre viac ako 100 tisíc sladkovodných druhov živočíchov a rastlín, čistia vodu a filtrujú z nej nebezpečné odpadové látky. Dopĺňajú zásoby podzemnej vody, ako dôležitého zdroja pitnej vody pre ľudstvo. Reč je o mokradiach – teda územiach, ktoré sú nasiaknuté alebo zaplavované vodou, či už trvalo alebo sezónne. Svetový deň mokradí si svet pripomína 2. februára ako pripomienku na podpis Dohovoru o mokradiach medzinárodného významu, známy aj ako Ramsarský dohovor. Mottom tohtoročných akcií sú Mokrade pre našu budúcnosť (Wetlands for our Future).Pri tejto príležitosti rezort životného prostredia pripravil viacero podujatí, zameraných predovšetkým na školopovinné deti.

Ministerstvo životného prostredia organizuje pri príležitosti Svetového dňa mokradí v átriu hlavnej budovy v Bratislave výstavu s názvom Život vtákov Podunajska. Výstava je súčasťou projektu európskeho programu LIFE+ Ochrana ohrozených druhov vtákov v prirodzených biotopoch vnútrozemskej delty Dunaja. Oddnes do 2. marca je pripravené aj premietanie filmov (v prípade väčšieho počtu nahlásených záujemcov v jedálni MŽP SR). Väčšina z nich pochádza z videotéky Slovenskej agentúry životného prostredia. Premietanie zahŕňa aj blok krátkych filmov v pôvodnom znení (niektoré s titulkami), ktoré mala verejnosť možnosť vidieť v rámci 8. európskeho ramsarského zasadnutia v októbri minulého roku v tirolskom Kufsteine v Rakúsku. Filmy sa snažia priblížiť krásu a úžitky mokradí, ktoré poskytujú, ich príspevok k adaptácii na zmenu klímy, kultúrne aspekty, dôležitosť ich obnovy a života v nich.

K oslavám Svetového dňa mokradí sa pripájajú aj rezortné organizácie Ministerstva životného prostredia SR - Štátna ochrana prírody SR, Slovenská agentúra životného prostredia a Výskumný ústav vodného hospodárstva. Správa Národného parku Slovenský raj pripravila pre žiakov základných a stredných škôl počas februára a marca sériu besied nazvaných Mokrade Slovenska. Správa Národného parku Nízke Tatry zase školákom ponúkne exkurzie k chráneným mokradiam v lokalitách Pohorelá a Telgárt. Správa Národného parku Veľká Fatra zorganizuje besedy na tému mokradí pre školy v regióne Turca.

Pre verejnosť a školy bude od 2. februára taktiež v Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline otvorená výstava Druhy európskeho významu na Slovensku, ktorá prostredníctvom textu a unikátnych fotografií vysvetlí problematiku sústavy chránených území Natura 2000 a predstaví druhy rastlín a živočíchov žijúcich v tečúcich a stojatých vodách. Do 31. marca bude tiež v Stredisku environmentálnej výchovy v Spišskej Novej Vsi sprístupnená výstava Mokrade okolo nás.

Interaktívnu výstavu Voda je život bude možné navštíviť od polovice marca až takmer do konca októbra 2015 v priestoroch Detského múzea v Bratislave. Výstava bola súčasťou projektu Európskej únie LIFE realizovaného do roku 2013 a spolufinancovaného Ministerstvom životného prostredia SR.

Ramsarský sekretariát pripravil pre mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov fotografickú súťaž „Fotografia medzinárodného dňa mokradí“. Fotografia musí byť nasnímaná medzi 2.2. až 2.3.2015 a nahratá na internetovú stránku Svetového dňa mokradí: http://www.worldwetlandsday.org/en/photo-contest.

Myšlienka Svetového dňa mokradí vznikla pri oslavách 25. výročia podpisu Dohovoru o mokradiach, majúcich medzinárodný význam predovšetkým pre biotopy vodného vtáctva, ktorý podpísali v roku 1971 v iránskom meste Ramsar (Ramsarská konvencia). Zámerom svetového dňa je nielen pripomenúť si a osláviť podpísanie tohto prvého významného medzinárodného dokumentu na ochranu biodiverzity a špecifických biotopov, ale najmä zdôrazniť význam mokradí pre udržanie ekologickej rovnováhy a zachovanie biologickej rozmanitosti. Cieľom je tiež poukázať na funkcie a hodnoty týchto citlivých ekosystémov pre človeka a trvalo udržateľný rozvoj. Na Slovensku evidujeme 14 mokradí medzinárodného významu, ktoré sú zapísané ako Ramsarské lokality. Viac informácií o mokradiach je dostupných na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR, konkrétne tu: http://www.minzp.sk/postupy-ziadosti/ochrana-prirody-krajiny/medzinarodne-dohovory/ramsarsky-dohovor/.

Odbor komunikácie MŽP SR

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.