Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Námestovo - OU-NO-OSZP-2015/002076


Začiatok stránky:

OU-NO-OSZP-2015/002076

Žiadosť obce Oravská Lesná o udelenie súhlasu na organizovanie športovej akcie Lesňanský Long v k.u. Oravská Lesná v zmysle paragrafu 13 ods. 2 písmeno k) zákona číslo 543/2002 Z.z. v druhom stupni ochrany.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.