Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Ministerstvo - 9023/2014-2.3


Začiatok stránky:

9023/2014-2.3

Žiadateľ: Ing. Peter Tepala a Ing. Darina Tepalová, bytom Jerichova 7640/11, 917 01 Trnava, žiadajú o povolenie výnimiek z podmienok druhovej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s realizáciou IBV Ohlajty v Horných Orešanoch z dôvodu výskytu chránenej rastliny divozel úhľadný (Verbascum speciosum).

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.