Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tlačové správy - MŽP SR: Parlament schválil novelu vodného zákona


Začiatok stránky:

MŽP SR: Parlament schválil novelu vodného zákona

Vodu odobratú z vodných útvarov na území SR nebude možné prepravovať cez hranice dopravnými prostriedkami a potrubím. Výnimkou bude poskytovanie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch. Vyplýva to z novely vodného zákona z dielne Ministerstva životného prostredia SR, ktorú 86 hlasmi schválili poslanci Národnej rady Slovenskej republiky. Voda po novom získava charakter strategickej suroviny a novela prináša významné zmeny a posilnenie jej ochrany. Novinkou je zákaz viesť ropovod cez vodohospodársky chránenú oblasť ako je Žitný ostrov.

Novinkou sú aj lehoty na povolenia odberu povrchových a podzemných vôd na 10 rokov. Tým sa má vytvoriť priestor pre ochranu vôd a ich spravodlivé prerozdeľovanie. Novela takisto zavádza nový sadzobník pokút za znečisťovanie vody. V prípade mimoriadneho znečistenia môže štát uložiť vinníkovi pokutu 165-tisíc eur.

Podľa schválenej novely vodného zákona, ak aj Slovensko poskytne vodu na humanitárne účely či na pomoc pri núdzových stavoch, nesmie to zhoršiť stav využitého vodného útvaru. Musí byť zachované prednostné určenie tohto vodného útvaru na odber vody na pitné účely pre obyvateľov SR a nesmie byť ohrozené zabezpečenie súčasnej potreby a výhľadovej potreby vody pre obyvateľov na pitné účely a na iné využívanie vody z dotknutého vodného útvaru. Navyše, poskytnutie humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch sa obmedzuje na nevyhnutný čas. Jedinou výnimkou je preprava vody na osobnú spotrebu, ktorá bude limitovaná na maximálne 20 litrov na osobu.

V súvislosti s implementáciou Operačného programu Kvalita životného prostredia na roky 2014 až 2020 tiež novela zavádza spoplatnenie závlahovej vody pre poľnohospodárov a optimalizuje poplatky za odber povrchových a podzemných vôd. Poplatky za užívanie vôd vrátane poplatkov za odbery podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy budú príjmom Environmentálneho fondu.

Návrh novely vyplýva z uznesenia vlády Voda ako strategická surovina štátu a návrhu na jej ochranu a trvalú udržateľnosť vo vzťahu k cezhraničnému nakladaniu s vodou odobratou zo zdrojov situovaných na území Slovenskej republiky. Takisto zosúlaďuje legislatívu SR s európskou rámcovou smernicou o vode a smernicou Európskej komisie o ochrane podzemných vôd.

Odbor komunikácie MŽP SR, SITA, TASR

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.