Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vodohospodári začali opravovať 265 ročný tajch

30.10.2014

Pracovníci rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia – Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) začali rekonštruovať ďalší z historických štiavnických tajchov – vodnú nádrž Červená studňa. Počas najbližších týždňov vodohospodári vyrúbu 88 nežiaducich stromov, krovie a vyčistia zhruba 25 árovú plochu od buriny a vykosia starú vysokú a poľahnutú trávu. Ponad hrádzu prenosným čerpadlom vyčerpajú niekoľko tisíc kubíkov vody, pretože výpustné zariadenie tohto 265 ročného tajchu je nefunkčné. Po Dolnohodrušskej vodnej nádrži a Veľkej Richňave je tak Červená studňa už tretím tajchom, ktorý vodohospodári obnovia. Zároveň je jediným, ktorý bude SVP opravovať z vlastných prostriedkov. Rekonštrukčné práce si v prvej etape vyžiadajú zhruba 26 tisíc eur.

Vodohospodári postupne vyťažia okolo 1300 metrov kubických pôdnych nánosov, dostanú sa k výtokovému potrubiu, pomocou videomonitoringu zistia príčinu jeho poškodenia a potom rozhodnú o spôsobe ďalšej opravy.

Počas prvej polovice budúceho roka plánujú vodohospodári zrekonštruovať vtokový objekt, dnový výpust, výpustné potrubie, vybudovať bezpečnostný priepad na hrádzi, hrádzu spevniť, vyrovnať a zatrávniť, tak, aby sa táto nateraz zdevastovaná vodná nádrž stala príťažlivým miestom priamo na vstupe do Banskej Štiavnice, ktoré je súčasne aj nástupným miestom turistických chodníkov, cyklotrás a bežkárskych tratí.

Tajch Červená studňa bol dlhé roky zanedbaný a jeho technické objekty schátrané, no Slovenský vodohospodársky podnik mohol s jeho rekonštrukciou začať až v tomto roku, keď ho od mesta Banská Štiavnica odkúpil a prevzal do svojej správy. Prevzatím Červenej studne a dvoch Komorovských vodných nádrží sa počet štiavnických historických tajchov v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku rozšíril na 23.

S rekonštrukčnými prácami na obnove tajchov, ako svetového prírodného a technického dedičstva, ktoré boli v predchádzajúcich rokoch utlmené sa začalo opäť až v roku 2012 po nástupe nového vedenia Ministerstva životného prostredia na čele s ministrom Petrom Žigom.

Vodnú nádrž Červená studňa postavil v roku 1749 žiak Samuela Mikovíniho, vynikajúci vynálezca Jozef Karol Hell, pričom voda z tohto tajchu slúžila na pohon Hellovho vodnostĺpcového čerpacieho stroja v šachte Amália, z ktorej tento stroj čerpal nežiaducu spodnú banskú vodu. Svojou nadmorskou výškou 787 metrov ide o druhý najvyššie položený tajch v Štiavnických vrchoch, ktorý je výnimočný aj tým, že sa nachádza presne na rozhraní povodia Hrona a povodia Ipľa v sedle hlavného hrebeňa Štiavnických vrchov, ktoré tvorí prirodzený vstup do Banskej Štiavnice v smere od Hodruše, alebo Vyhní.

Odbor komunikácie MŽP SR, SVP, š.p.