Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tlačové správy - MŽP SR: Povodne spôsobili za prvý polrok škody za takmer 22 miliónov eur


Začiatok stránky:

MŽP SR: Povodne spôsobili za prvý polrok škody za takmer 22 miliónov eur

Povodne v prvom polroku 2014 na Slovensku spôsobili škody za vyše 21,8 milióna eur. Našťastie si nevyžiadali ľudský život, k čomu prispeli efektívne zorganizované záchranné práce. Zaplavených bolo 1407 obytných budov a 666 nebytových budov. Voda poškodila viac ako 22 kilometrov ciest I. triedy a takmer 120 kilometrov II. a III. triedy.Vyplýva to zo Správy o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky za 1. polrok 2014, ktorú schválila vláda SR. Dokument vypracovalo Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Ministerstvom vnútra.

Najväčšie škody utrpeli samosprávne kraje, celkovo to bolo 9,343 milióna eur. Z toho sa až 7,56 milióna eur týkalo Prešovského kraja. Majetku štátu sa týkajú škody vo výške 6,28 milióna eur. Prevažná väčšina povodní zasiahla menšie vodné toky, a tento fakt by sa mal premietnuť do plánov protipovodňových opatrení a prevencie.Protipovodňová ochrana Slovenska má dobré základy, je ju však potrebné systematicky zdokonaľovať, píše sa v správe.

Podľa informácií zo správy bola zima a prvá polovica jari z hľadiska povodní mimoriadne priaznivá. Na Slovensku bolo od 28. augusta 2013 až 201 dní bez povodne. Prvá lokálna udalosť tohto typu prišla 17. marca v obci Veľký Biel v okrese Senec. Po nej nasledovalo ešte ďalších 44 pokojných dní. Vývoj v ďalšom období však už nebol tak priaznivý. Do 29. mája II. alebo III. povodňový stupeň vyhlásili v 201 obciach, povodňových úsekoch alebo povodňou ohrozených územiach.

Povodne zasiahli až osem z celkovo desiatich povodí na Slovensku, ušetrené ostali povodia Moravy a Dunaja. S výnimkou Torysy a Hornádu však nezasiahli ani jeden väčší vodný tok. Prevažne prebiehali v horných častiach povodí menších vodných tokov. Najviac trpel Prešovský kraj. Tu bolo zaznamenaných 42 povodní na riekach Poprad a Dunajec, 31 povodní na Bodrogu a 46 povodní na Hornáde.

Počas rokov 1996 až 2013 spôsobili povodne na Slovensku škody v celkovej výške 1,214 miliardy eur, čo je priemerne ročne takmer 67,5 milióna eur. Túto štatistiku však výrazne ovplyvňuje extrémny rok 2010, keď výška škôd dosiahla takmer 481 miliónov eur.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR, SITA

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.