Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Kvalita životného prostredia - Geneticky modifikované organizmy - Pripomienky k žiadostiam a ohláseniam - Pripomienky k žiadostiam - Oznam pre verejnosť 16.09.2014


Začiatok stránky:

Oznam pre verejnosť 16.09.2014

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že Biotika a. s., 976 13 Slovenská Ľupča 566 podala dňa 08. 09. 2014 žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru s úrovňou ochrany 1, podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

Účel použitia: základný výskum.

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 15. 10. 2014 na adresu: .

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.