Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Otvorené dvere do sveta geológie

15.09.2014

Je už pravidlom, že geológovia každoročne otvárajú dvere širokej verejnosti do sveta geológie, ktorý je pre mnohých nie celkom neznámy. Takáto príležitosť bude v sobotu, 20. septembra na pracoviskách Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave, Vás pozýva (dospelých aj deti) na exkurziu do sveta geológie. Táto sa uskutoční na pracoviskách ústavu v Bratislave, Košiciach a Spišskej Novej Vsi, dňa 20. septembra od 9,00 do 16,00. Budete mať možnosť spoznávať život ukrytý v kameni, obdivovať zvláštnosti minerálov a hornín aj cez mikroskop, oboznámiť sa s geologickým okolím miest, v ktorých žijete a prostredníctvom čísiel Vám ukážeme, aký je svet geológie rozmerný v priestore a čase. Aktuálne témy (zdroje vody, geotermálna energia, zosuvy...) budú populárnou formou prednesené špecialistami ústavu. Okrem toho v Bratislave a v Košiciach bude možnosť vyryžovať si rýdze zlato a nakoniec v Bratislave je unikátna možnosť vidieť všetkých 8 meteoritov, ktoré boli nájdené na území Slovenska.
V priebehu dňa bude rozdaných množstvo darčekov a deň ukončí tombola s geologickými cenami. Veríme, že po tejto návšteve dokážete oceniť úlohu tohto odvetvia v spoločnosti a to nielen z hľadiska nerastných surovín, ale aj z hľadiska zásobovania pitnou vodou, sledovaním geologických hazardov a získavania zdrojov energie.

Tešíme sa na všetkých záujemcov a priaznivcov neživého sveta každého veku.

 

Program DOD ŠGUDŠ (pdf, 173 kB)