Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1/2014/026356/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1/2014/026356/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002, na spracovanie kalamitnej drevnej hmoty v NPR Roháčské plesá. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov Zemianska Dedina, Zemianska Dedina č. 5, 027 43 Nižná.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.