Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1/2014/026360/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1/2014/026360/Drn

Žiadosť o zmenu rozhodnutia č. 2012/837-11/Dur v znení rozhodnutia č.  2013/3918-3/Drn vydané pre BOBELL s.r.o., Liptovská Osada, ktorým bola povolená výnimka na vjazd motorvým vozidlom, a vydaný súhlas na činnosť, v k. ú. Liptovská Osada. Žiadateľ: BOBELL s.r.o., 034 73 Liptovská Osada 200

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.