Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1/2014/025316/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1/2014/025316/Drn

Začatie konania ex offo, na základe miestneho zisťovania a zápisu s povodňovej kontroly, k vydaniu súhlasu v zmysle zákona, v súvislosti zo zásahmi do vodného toku v k. ú. Terchová.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.