Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZA-OSZP1/2014/024084/Drn

01.08.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. v znp. na ošetrenie chráneného stromu "Lipy v Hrboltovej" v k. ú. Hrboltová. Žiadateľ: Mesto Ružomberok, MsÚ Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok