Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1/2014/019623/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1/2014/019623/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. na umiestnenie informačnej tabule v NPR Demänovská Dolina. Žiadateľ: Zimáni Ivo, Nábrežie 1808/62, 031 01 Liptovský Mikuláš

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.