Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1/2014/018021/Drn


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1/2014/018021/Drn

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znp., k spracovaniu kalamitnej drevnej hmoty v území NPR Mních. Žiadateľ: Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec, 032 21 Bobrovec.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.