Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Skončili sa Botanické dni

13.06.2014

Desiatky odborníkov z Českej republiky a Slovenska sa zúčastnilo Botanických dní na strednom Slovensku. Odborné prednášky botanici doplnili o celodenné exkurzie na lúky a mokrade Rajeckej doliny s výskytom vzácnych mäsožravých rastlín, Malej Fatry a okolia Zázrivej. Na hrebeni Krivánskej Malej Fatry upútal pozornosť jedinečný endemický druh – jarabina margittaiho. Medzinárodný odborný seminár organizovalo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR – Správou Národného parku Malá Fatra, Botanickou záhradou Univerzity Komenského – pracovisko v Blatnici a Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi. Nad podujatím prevzalo záštitu Ministerstvo životného prostredia SR.

V priestoroch Správy Národného parku Malá Fatra vo Varíne predniesli prednášky odborníci, ako napríklad RNDr. Dobošová z Národného parku Malá Fatra na tému Botanické vzácnosti Malej Fatry a Žilinského kraja. RNDr. O. Removčíková z Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne hovorila o Zázrivských lazoch z hľadiska výskytu vybraných druhov rastlín.Záchranné programy rastlín v Českej republike a ich rozvoj v ďalších rokoch prezentovala Mgr. J. Zmeškalová z Ministerstva životného prostredia ČR.

V ďalších dňoch sa uskutočnili celodenné exkurzie na lúky a mokrade Rajeckej doliny - komplex podmáčaných lužných lesov a rašelinísk s výskytom rosičky okrúhlolistej (Drosera rotundifolia), tučnice obyčajnej (Pinqicula vulgaris) a lúky v Šuji, suché údolia s vápnitým podkladom s jediným výskytom ľanu rakúskeho (Linumaustriacum) v Žilinskej kotline. Exkurzie pokračovali aj na veľký Rozsutec, cez Horné a Dolné diery do Bieleho Potoka, územie so subalpínsko-alpínskymi prvkami ako dryádka osemlupienková (Dryas octopetala), horec Clusiov (Gentiana clusii), lomikameň trváci (Saxifragawahlenbergii) a lomikameň sivý (Saxifraga caesia).

V posledný deň podujatia pokračovali exkurzie na lúky v okolí Zázrivej – Biela a prírodná pamiatka Bôrická mláka s bohatou populáciou druhov NATURA 2000. Na medzinárodnom odbornom seminári Botanické dni sa celkovo zúčastnilo 35 botanikov, z toho 22 z Českej republiky a 13 zo Slovenska.

SMOPaJ, Odbor komunikácie MŽP SR

Foto: SMOPaJ