Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1-2014/011553/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1-2014/011553/Ryb

Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 7b ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a kraniny, na vysadenie 9500 ks sadeníc japonských topoľov, na parcele KN-C č. 1971/7 o výmere 3109 m2, v k.ú. Veľké Rovné. Žiadateľ: Marián Ačjak, Veľké Rovné č. 589, 013 62  Veľké Rovné

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.