Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad v Liptovský Mikuláš - Nová web stránka


Začiatok stránky:

Nová web stránka

Vydanie súhlasu na výrub stromov na parcele č. KN-C 319/1 v k.ú. Demänovská Dolina na základe žiadosti Ing. Pavla Chrapčiaka, ul. J.Rumana 1216/1, 031 01 Liptovský Mikuláš, na území Národného parku Nízke Tatry, z dôvodu rekonštrukcie oplotenia hrobu padlých partizánov

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.