Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vodné nádrže Orava a Liptovská Mara zadržali za 24 hodín vyše 55 mil. kubíkov vody

16.05.2014

Vodné nádrže Orava a Liptovská Mara zadržali počas 24-och hodín od včerajšieho do dnešného poludnia vyše 55 miliónov metrov kubických vody. Rozhodujúcou mierou tak ochránili obyvateľov Oravy a Liptova pred záplavami na vodných tokoch Váh a Orava.

Počas včerajšieho mimoriadne intenzívneho lejaku najmä na severnom a severovýchodnom Slovensku sa síce aj na Orave a v Liptove vybrežilo viacero miestnych vodných tokov, no vodné diela ochránili tieto regióny pred rozsiahlymi záplavami. Pracovníci SVP,š.p. , ktorý je rezortnou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR, však prezieravo už v predchádzajúcich týždňoch regulovali hladiny oboch vodných nádrží len zhruba na 65 až 70 percentnú naplnenosť, aby si vytvorili dostatočný retenčný priestor na zachytenie prípadných prívalových vĺn, ktoré sa v tomto období zvyknú objavovať. Bolo to tak napríklad v máji 2010, keď rozsiahla povodeň postihla takmer celé Slovensko, no práve Orava a Liptov boli vďaka obom týmto vodným nádržiam ochránené.

Od včerajšieho poludnia, keď prítok do Liptovskej Mary predstavoval len 83 m3 vody/sek. a do Oravskej priehrady 122 m3/sek. sa do dnešného rána zvýšil na Mare na vyše 280 m3/sek. a na Orave o 5-tej ráno dosiahol dokonca až 789m3/sek., čo sa už priblížilo k rekordným prítokom počas povodní v predchádzajúcich rokoch. Takéto vysoké prítoky spôsobili, že hladina Liptovskej Mary stúpla od včerajšieho poludnia za 24 hodín o 95 cm a hladina Oravskej priehrady dokonca o 130 cm, pričom do Mary natieklo vyše 18 mil.600 tis. kubíkov vody a do Oravy takmer 37 miliónov kubíkov. Obidve vodné nádrže majú však ešte stále vytvorený dostatočný zásobný i retenčný objem, aby zvládli aj prípadné zrážky v ďalších dňoch. Už teraz vodohospodári vhodnou manipuláciou vypúšťajú z oboch nádrží vodu tak, aby si vytvárali ďalší priestor, ale aby neohrozili ani vodný tok Váhu a jeho vodných nádrží na vážskej kaskáde.

Prezieravosť a odbornosť preukázali vodohospodári v týchto dňoch aj pri manipulácii na ďalších vodných nádržiach. Napríklad zásobný objem vody v Ružíne nad Košicami už od pondelka dodnes znížili z 96% na 85% a to aj napriek vysokým prítokom Hornádu. Jeho odtok zvýšili až na maximálnu možnú mieru, avšak s tým, aby neohrozili Košice a obce pod nimi. Naopak, v prípade vodnej nádrže Domaša im súčasné zrážky pomohli, pretože od zimy len pomaly sa napĺňajúca vodná nádrž už dnes o 13.00 hod. dosiahla výšku hladiny na kóte 159,52 m.n.m, čo je úplne ideálny stav aj pre chatárov, rekreantov a prevádzkovateľov rekreačných zariadení na Domaši. Vodohospodári však aj napriek tomu stále vypúšťajú z Domaše len 3,5 m3 vody/sek., avšak po dosiahnutí 160–tich metrov nadmorskej výšky prejdú na pôvodný platný manipulačný poriadok, ktorý stanovuje vypúšťanie vody v objeme 4,9 m3/sek.

SVP, Odbor komunikácie MŽP SR