Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tlačové správy - Nové logo operačného programu Kvalita životného prostredia navrhnú študenti


Začiatok stránky:

Nové logo operačného programu Kvalita životného prostredia navrhnú študenti

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo súťaž o nové logo operačného programu Kvalita životného prostredia na roky 2014 až 2020. Touto netradičnou formou dáva envirorezort šancu talentovaným študentom z 21 stredných, vysokých a umeleckých škôl celého Slovenska, ktoré sa zameriavajú na grafiku, dizajn a výtvarné umenie. Uzávierka na odovzdávanie návrhov je 23. mája. Tie posúdi porota zložená z odborníkov v oblasti dizajnu, výtvarného umenia a predstaviteľov ministerstva. Víťazom sa stane jeden návrh, ale ocenených bude 10 najlepších. Kompletné informácie o súťaži je možné nájsť na internetovej stránke www.opzp.sk.

Cieľom súťaže je podporiť umelecký potenciál študentov, zvýšiť povedomie o tom, ako je možné podporovať ochranu a obnovu životného prostredia a hlavne, priniesť finálny produkt – dlhodobo využiteľné logo operačného programu. Pre víťaza je pripravená hlavná cena, eko-skladací bicykel. Atraktívne budú určite aj ďalšie zaujímavé ceny, všetko ekologického charakteru ako napríklad solárna nabíjačka. Oslovených bolo celkovo 21 škôl v rôznych častiach Slovenska v Bratislave, Košiciach, Nitre, Trnave, Leviciach a ďalších mestách.

Rezort bude logo využívať s plnou vážnosťou pri komunikácii s verejnosťou, Európskou komisiou, ako aj na propagáciu všetkých aktivít programu – či už publikačných alebo vzdelávacích. Počas najbližších siedmich rokov bude logo umiestnené na informačných paneloch, listových paneloch, ale aj propagačných materiáloch, ktoré súvisia s využitím finančných prostriedkov tohto operačného programu na rôzne environmentálne projekty.

Operačný program Kvalita životného prostredia na roky 2014 až 2020 schválila v apríli tohto roku vláda SR. Posudzovať ho bude ešte Európska komisia. Celkovo bude v rámci operačného programu vyčlenených vyše 3 miliardy 156 miliónov eur z Európskych štrukturálnych a investičných fondov na podporu aktivít v oblasti životného prostredia. Hlavným cieľom operačného programu je podporiť udržateľné a efektívne využívanie prírodných zdrojov, zabezpečujúce ochranu životného prostredia, aktívna adaptácia na zmenu klímy a podpora energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. Riadiacim orgánom programu je Ministerstvo životného prostredia SR.

Odbor komunikácie MŽP SR

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.