Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Kvalita životného prostredia - Geneticky modifikované organizmy - Pripomienky k žiadostiam a ohláseniam - Pripomienky k žiadostiam - OZNAM PRE VEREJNOSŤ, 17. 03. 2009 – žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov a o spojenie konania s posudzovaním ohlásenia


Začiatok stránky:

OZNAM PRE VEREJNOSŤ, 17. 03. 2009 – žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov a o spojenie konania s posudzovaním ohlásenia

Odbor biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že:

ohlasovateľ Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Bratislava podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona  151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"), dňa 11. 03. 2009 podal žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov, zaevidovaných na MŽP SR pod č. 414039, 415039, 416039 a 232054 s úrovňou ochrany 1 a zároveň požiadal  podľa § 33 ods. 6 zákona o spojenie konania s posudzovaním ohlásenia podľa § 12 ods. 2 písm. b/ zákona.

Účel použitia: základný výskum.  

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 17. 04. 2009 na adresu:

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.