Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OU-ZA-OSZP1/Z/2014/01618/Ryb


Začiatok stránky:

OU-ZA-OSZP1/Z/2014/01618/Ryb

Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov uvedených v § 16 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súvislosti s opravou a údržbou elektrických zariadení 22 kV - VN č. 234 v k.ú. Terchová, lokalita Terchová - Tiesňavy.  Žiadateľ: ENZA s.r.o., Májová 1098, 022 01  Čadca.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.