Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Martin - OU-MT-OSZP-2014/00672-Mu


Začiatok stránky:

OU-MT-OSZP-2014/00672-Mu

 Konanie vo veci vydania súhlasu na oplotenie pozemku parc. č. KN 579/2 k. ú. Necpaly, ktorý sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.

      Žiadateľ: H & H eu, s. r. o., Kamenná 8330/16B, Žilina v zastúpení STAVBA Michal Gramata st. Jaseňová 3223/36, Žilina.

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.