Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tlačové správy - Svetový deň vody 2014: Voda a energia


Začiatok stránky:

Svetový deň vody 2014: Voda a energia

Dopyt po pitnej vode a energii sa bude v nasledujúcich desaťročiach zvyšovať. Na vzťah medzi vodou, energiou a ľuďmi upriamuje pozornosť Svetový deň vody, ktorý bude zajtra, 22. marca. Hlavný motív pre rok 2014 je voda a energia. Bez energie nie je voda a bez vody nie je žiadna energia. Voda a energia majú rozhodujúci vplyv na zmiernenie chudoby. 1,3 miliardy ľudí na celom svete nemá prístup k elektrickej sieti, vyše trištvrte miliardy ľudí nemá prístup ku kvalitným vodným zdrojom a 2,5 miliardy ľudí nemá kanalizáciu. Dôležitosť a nenahraditeľnosť vody majú verejnosti pripomenúť aktivity, ktoré organizuje Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so svojimi rezortnými organizáciami.

V átriu envirorezortu je v týchto dňoch inštalovaná putovná výstava s názvom Voda je život. Cieľom tejto jedinečnej výstavy o vode je deťom zábavnou formou sprostredkovať informácie o vode potrebné na to, aby si uvedomili jej význam pre život. Deti sa môžu dozvedieť informácie o tom, ako koluje voda v prírode, aké je percentuálne zastúpenie jednotlivých skupenstiev vody na Zemi, aká je spotreba vody na Slovensku a v iných krajinách, kde sa doma míňa najviac vody a ako sa dá táto spotreba znížiť.

Výskumný ústav vodného hospodárstva spolu s ďalšími partnermi a za účasti ministra životného prostredia Petra Žigu, ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomíra Jahnátka, ako aj ďalších predstaviteľov rezortu ŽP a pozvaných hostí organizuje podujatie k Svetovému dňu vody 2014. Stretnutie pracovníkov vo vodnom hospodárstve sa začalo dnes, 21. marca v hoteli Dixon v Banskej Bystrici.

Pri príležitosti Svetového dňa vody vyhlásil Výskumný ústav vodného hospodárstva 3. ročník súťaže študentov slovenských stredných umeleckých škôl. Súťažné diela budú súčasťou výstavy, nad ktorou prebral záštitu minister životného prostredia SR Peter Žiga. Súčasťou vernisáže tejto výstavy bude odovzdávanie cien výhercom. Medzi cenami je aj cena Ministerstva životného prostredia SR. Odovzdanie cien sa uskutoční 31. marca 2014 v átriu Ministerstva životného prostredia SR. Súčasťou programu bude aj módna prehliadka textilných modelov študentov textilného výtvarníctva zo SUŠ Ladislava Bielika z Levíc. Témou módnej prehliadky je VODA.

Ďalšia rezortná organizácia ministerstva - Vodohospodárska výstavba, vyhlasuje 22. marca súťaž pre 1. stupeň základných škôl s témou Svetového dňa vody so zameraním na Vodné dielo Gabčíkovo. Súťaž sa začína Svetovým dňom vody a končí Dňom Zeme. Vyhodnotenie a slávnostné odovzdávanie ocenení bude v rámci vernisáže výstavy súťažných prác v átriu MŽP SR 23. apríla tohto roku.

Taktiež Slovenská agentúra životného prostredia organizuje pri príležitosti Svetového dňa vody osvetové podujatie Dni vody. Súčasťou Dní vody bude informačná kampaň k medzinárodnému festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2014.

Štátna ochrana prírody SR – Správa NP Slovenský raj organizuje Otváranie studničiek - Symbolické otváranie studničiek na Košiarnom briežku zamerané ku „Dňu vody“ spolu s ZŠ Komenského a Kožuchova, Spišská Nová Ves.

Ministerstvo životného prostredia bude mať na veľtrhu CONECO/Racioenergia informačný stánok, ktorého súčasťou budú rezortné organizácie so zameraním na vodu. Ako súčasť odborného programu pripravilo ministerstvo na 26. marca od 11:00 blok prednášok na tému voda. V rámci tohto veľtrhu je dňa 27. marca o 10:00 naplánovaný krst slovenskej a anglickej mutácie knihy Povodeň na Dunaji 2013/ Flood on the Danube 2013. Krstným otcom kníh bude štátny tajomník ministerstva životného prostredia SR Vojtech Ferencz.

V roku 1992 vyhlásilo valné zhromaždenie Organizácie spojených národov deň 22. marec za Svetový deň vody. Téma podujatia sa každoročne mení a predstavuje jedinečnú príležitosť pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Tento deň je kľúčový pre zameranie pozornosti na identifikáciu problémov týkajúcich sa zásobovania pitnou vodou, zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov pitnej vody, zvýšenie účasti a spolupráce vlád, medzinárodných agentúr, mimovládnych organizácií a súkromného sektora na organizácii osláv Svetového dňa vody. Viac informácií o Svetovom dni vody je tu: http://www.unwater.org/worldwaterday.

Odbor komunikácie MŽP SR

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.