Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Martin - OU-MT-OSZP-2014/00586-Mu


Začiatok stránky:

OU-MT-OSZP-2014/00586-Mu

Konanie vo veci vydania súhlasu na organizovanie verejného turistického podujatia: "Výstup na Lysec" po modrej turistickej značke v trase Chata Lysec - kóta Lysec a späť. Termín konania - máj (presný termín bude stanovovaný v jednotlivých rokoch individuálne).  

     Žiadateľ: Obec Belá Dulice. Lehota na prihlásenie do konania končí 20. 03. 2014.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.