Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Žilina - Okresný úrad Žilina - OSZP1/2014/01138/Drn


Začiatok stránky:

OSZP1/2014/01138/Drn

Žiadosť o udelenie výnimky (zo zákona č. 543/2002 Z. z.) k spracovaniu vetrovej kalamity. Žiadateľ: Pozemkové spoločenstvo urbarialistov Kvačany, Kvačany 82, 032 23 Liptovská Sielnica

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.