Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Tlačové správy: Marec 2014

Strana: [1]  [2] 

Minister P. Žiga odovzdal do užívania nový systém prednostného radenia vozidiel pri vstupe na kompu medzi obcami Vojka nad Dunajom a Kyselica

28.03.2014
Po 20 rokoch prevádzky Vodného diela Gabčíkovo rezort životného prostredia vyriešil problém komplikovanej dostupnosti obyvateľov obcí Vojka nad Dunajom, Dobrohošť a Bodíky do regiónov na ľavej strane Dunaja a naopak obyvateľom obcí Kyselica, Horný Bar a Rohovce sa zjednoduší prístup na pravý breh Dunaja. Nový elektronický systém radenia vozidiel pri vstupe na kompu odovzdal dnes minister životného prostredia Peter Žiga. Systém funguje na báze rozoznávania evidenčných čísel vozidiel, pričom vozidlá registrované na občanov s trvalým pobytom v dotknutých obciach vpustí do prednostného pruhu, čím im zabezpečí prístup na kompu bez zbytočného čakania. Viac

 

Na veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA predstavili knihu Povodeň na Dunaji 2013

28.03.2014
Na medzinárodnom veľtrhu stavebníctva CONECO/RACIOENERGIA dnes predstavili obrazovo-slovný knižný dokument Povodeň na Dunaji 2013 v slovenskej i anglickej verzii. Vyše 120 fotografií dokumentuje rekordnú výšku hladiny veľtoku v celej jeho histórii a úspešnú snahu vodohospodárov čeliť jej. Knihu v stánku Ministerstva životného prostredia uviedol štátny tajomník rezortu Vojtech Ferencz a generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Marián Supek. Viac

 

Envirorezort si pripomenie Hodinu Zeme

28.03.2014
Minister životného prostredia Peter Žiga vyzval svojich kolegov a zamestnancov, aby sa v sobotu, 29. marca 2014 pridali k miliónom ľudí na celej planéte, symbolicky vypli svetlo v čase od 20:30 do 21:30, a tým sa zapojili do environmentálnych aktivít pre ochranu klímy a životného prostredia. Viac

 

Inšpektori povolili v roku 2013 činnosť 14 nových prevádzok, za nedodržanie zákona o IPKZ uložili pokuty za vyše 132 tisíc eur

28.03.2014
V rámci integrovaného povoľovania vydali inšpektori Slovenskej inšpekcie životného prostredia v minulom roku 534 právoplatných rozhodnutí. Z nich sa 441 týkalo povolenia zmien v činnosti prevádzok, v 79 prípadoch išlo o rozhodnutia inšpekcie ako špeciálneho stavebného úradu a 14 povolení bolo vydaných na činnosť nových prevádzok. 15. marca 2013 nadobudol účinnosť nový zákon o IPKZ, ktorý v zmysle európskej smernice o priemyselných emisiách stanovuje prísnejšie pravidlá pre vypúšťanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy. Nové prevádzky musia požiadať o vydanie integrovaného povolenia najneskôr do 31. decembra tohto roku. Povinnosťou inšpekcie je vydať povolenia najneskôr do 6. júla 2015. Viac

 

Vláda schválila Stratégiu adaptácie Slovenska na nepriaznivé dôsledky klímy

26.03.2014
Prispôsobiť sa nepriaznivým zmenám klímy v nasledujúcich rokoch je cieľ Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky klímy, ktorú dnes schválila vláda. Materiál predložil minister životného prostredia Peter Žiga. Odôvodnil ho tým, že Slovensko zatiaľ nemá k dispozícii dokument, ktorý by prepojil scenáre zmeny klímy, očakávané dôsledky s proaktívnymi opatreniami. Viac

 

Envirorezort vyhlásil Cenu Slovenskej republiky za krajinu

26.03.2014
Pri príležitosti 6. ročníka Informačného dňa Európskeho dohovoru o krajine vyhlásilo dnes Ministerstvo životného prostredia SR v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice vo Zvolene 3. ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu. Organizáciu udeľovania ceny zabezpečuje Národný koordinátor Ceny Slovenskej republiky za krajinu - Slovenská agentúra životného prostredia. Viac

 

MŽP SR sa prezentuje na výstave CONECO/RACIOENERGIA 2014

26.03.2014
Ministerstvo životného prostredia predstavuje na výstave CONECO/RACIOENERGIA činnosť rezortu a jeho organizácií. Odbornej i širokej verejnosti priblíži okrem iného aktuálne poznatky a trendy vo viacerých pálčivých oblastiach súčasnosti – ochrana pred povodňami, zosuvy, či predpoveď počasia a monitorovanie výskytu škodlivín v ovzduší. Viac

 

P. Žiga: V súvislosti s vodou treba prijímať opatrenia na zvyšovanie kvality života

21.03.2014
V období sucha, keď je vody málo, ale aj v období, keď sú povodne, treba na Slovensku prijímať také opatrenia, aby sme ľuďom zvyšovali kvalitu života. Na slávnostnom stretnutí pracovníkov vo vodnom hospodárstve pri príležitosti Svetového dňa vody (22. 3.) v Banskej Bystrici to povedal minister životného prostredia Peter Žiga, ktorý nad podujatím prevzal záštitu. Viac

 

Svetový deň vody 2014: Voda a energia

21.03.2014
Dopyt po pitnej vode a energii sa bude v nasledujúcich desaťročiach zvyšovať. Na vzťah medzi vodou, energiou a ľuďmi upriamuje pozornosť Svetový deň vody, ktorý bude zajtra, 22. marca. Hlavný motív pre rok 2014 je voda a energia. Bez energie nie je voda a bez vody nie je žiadna energia. Voda a energia majú rozhodujúci vplyv na zmiernenie chudoby. 1,3 miliardy ľudí na celom svete nemá prístup k elektrickej sieti, vyše trištvrte miliardy ľudí nemá prístup ku kvalitným vodným zdrojom a 2,5 miliardy ľudí nemá kanalizáciu. Dôležitosť a nenahraditeľnosť vody majú verejnosti pripomenúť aktivity, ktoré organizuje Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so svojimi rezortnými organizáciami. Viac

 

Inšpektori zistili pri kontrolách biologickej bezpečnosti päť porušení zákona

20.03.2014
Inšpektori biologickej bezpečnosti urobili vlani 296 kontrol. Väčšinu z nich zamerali na dodržiavanie povinností používateľov genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov. Porušenie zákona o GMO zistili v piatich prípadoch, z toho v štyroch pri kontrolách v uzavretých priestoroch a v jednom pri používaní GMO zámerným uvoľňovaním v životnom prostredí. Pri kontrolách dodržiavania ostatných zákonov inšpektori nezistili žiadne porušenie. Viac

 

Na zosuvoch v Prievidzi sa dnes začali geologické sanačné práce

19.03.2014
V lokalitách mesta Prievidza, ktoré ohrozujú zosuvy, sa dnes začali geologické práce. Riešenie havarijnej situácie prisľúbil obyvateľom osobne počas návštevy koncom februára minister Peter Žiga. Firmy, ktoré uspeli vo verejnom obstarávaní, tak môžu začať odvodňovať svah. Základné opatrenia si vyžiadajú približne 35 tisíc eur. Ich cieľ je stabilizovať situáciu aspoň v jarnom období. Viac

 

SVP: Nová protipovodňová ochrana Košíc obce pod mestom nepoškodí

14.03.2014
Súčasná výstavba protipovodňovej ochrany Košíc, ktorú vláda zaradila medzi priority protipovodňovej ochrany na Slovensku, v žiadnom prípade neohrozí ani nepoškodí obyvateľov obcí na juh pod Košicami. Starostov spomínaných obcí a košických mestských častí o tom na štvrtkovom rokovaní v metropole východu ubezpečili predstavitelia Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP). Viac

 

Najvyššie pokuty uložili inšpektori za nepovolený výrub drevín

13.03.2014
Inšpektori ochrany prírody a krajiny zistili vlani pri 513 kontrolách porušenie právnych predpisov v 38 percentách prípadov. Previnilcom uložili 98 pokút v celkovej výške 80 481 eur. Útvar inšpekcie ochrany prírody a krajiny Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) kontroluje dodržiavanie zákona o ochrane prírody a krajiny a zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi (tzv. zákon CITES) a s ním súvisiacich nariadení Európskej únie. Viac

 

Denník Korzár o uránovom prieskume pri Košiciach zavádzal

12.03.2014
„Denník Korzár v článku "Žiga strašil uránovou arbitrážou pre Košice bez analýzy" zo dňa 7.3.2014 nedodržal základné princípy vyváženosti a objektívnosti, keď nepožiadal o stanovisko Ministerstvo životného prostredia SR. Týmto neprofesionálnym konaním uviedol do omylu svojich čitateľov a poškodil MŽP SR. Viac

 

Minister Peter Žiga sa stretol s veľvyslancom Francúzska Didierom Lopinotom

10.03.2014
Geneticky modifikované organizmy a rámec pre klimatickú a energetickú politiku EÚ do roku 2030 boli hlavné témy stretnutia ministra životného prostredia Petra Žigu s francúzskym veľvyslancom Didierom Lopinotom. Šéf envirorezortu ambasádorovi potvrdil, že Slovensko rámec uvítalo, jeho konečná podoba však musí zaručiť rovnováhu medzi environmentálnou udržateľnosťou, konkurencieschopnosťou nášho priemyslu a bezpečnosťou dodávok energií. Viac

 
Strana: [1]  [2]