Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - Z/14/00148 - DG


Začiatok stránky:

Z/14/00148 - DG

Žiadosť o udelenie súhlasu v zmysle § 13 ods. 2 písm. e) ako aj  § 15 ods. 2 písm. b) zákona o ocharane prírody a krajiny , súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 uvedeného zákona na LPIS blokoch č. 5402/2, 5403/1, 5501/1, 4403/1, 450/1, 3501/2 v k.ú. Chrámec a v k.ú. Rimavská seč na LPIS bloku 9201/1 žiadateľa Agrodružstvo Rimavská Seč

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.