Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tlačové správy - Spevnená hrádza na Váhu zabráni presakovaniu vody pri povodniach


Začiatok stránky:

Spevnená hrádza na Váhu zabráni presakovaniu vody pri povodniach

Viac ako 8000 ľudí z obcí Komoča, Zemné a mesta Kolárovo sa už nemusí báť, že im pri vysokých stavoch hladín na riekach Váh či Dunaj bude voda prenikať do záhrad a rodinných domov. Na Váhu, v úseku Kolárovo – Komoča, dnes odhalením pamätnej tabule za účasti ministra životného prostredia Petra Žigu ukončili kolaudáciu protipovodňovej stavby, ktorá utesnila ľavú ochrannú hrádzu na úseku dlhom 4,6 kilometra.

Podzemnú tesniacu stenu, ktorá zabráni presakovaniu hrádze, začali vodohospodári stavať v máji minulého roka a stála viac ako 2 milióny eur. Z nich 80 percent zaplatil Kohézny fond Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie. "Som veľmi rád, že sa táto stavba dokončila v pomerne krátkom čase a v tejto chvíli môžem povedať, že ľudia z okolitých obcí ako napríklad Komoča, Zemné a z mesta Kolárovo budú môcť pokojnejšie spávať, pretože sme ľavú stranu hrádze na rieke Váh utesnili a podzemné vody cez ňu nebudú prenikať do ich príbytkov a dvorov. Budeme takto pokračovať ďalej v rámci našej stratégie protipovodňových opatrení. Máme ešte 559 takýchto miest na území Slovenska a postupne sa bude nimi zaoberať," povedal minister Peter Žiga. Podľa jeho slov je dnes na Slovensku rozostavaných niekoľko podobných protipovodňových stavieb. Na realizáciu iných sa robia verejné obchodné súťaže. "Vytypovali sme viaceré stavby v objeme približne 35 miliónov eur na tokoch Hornádu, Dunaja, Ipľa, Nitry, či Váhu. V priebehu šiestich až siedmich rokov sa na nich budú realizovať protipovodňové opatrenia," dodal Peter Žiga.
Pôvodné ochranné hrádze nemali tesniacu funkciu, preto bolo potrebné do nich dobudovať dodatočne tesniacu clonu. „Je to technické riešenie, ktoré zabezpečuje nepriepustnosť hrádze až do hĺbky 15 metrov. Využitie tejto stavby bude nielen počas povodní na Váhu, ale samozrejme aj pri spätnom vzdutí Dunaja a pri akejkoľvek povodňovej situácii," dodal generálny riaditeľ Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Supek.
Spevnenie a utesnenie hrádze na ľavom brehu Váhu uvítal aj primátor Kolárova Árpád Horváth, ktorý pripomenul, že práve v dôsledku presakovania vody boli v minulosti v tejto časti mesta zaplavené rozsiahle plochy. „V roku 2010 toto naše územie, takzvaný Pačérok, bolo ohrozené. Spodná voda na takých 100 hektároch zaplavila záhrady a poľnohospodársku pôdu. Verím, že táto stavba pomôže a takéto veci sa tu už neudejú," skonštatoval.

Zdroj: TASR, Odbor komunikácie MŽP SR

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.