Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - Z/14/00044- DG


Začiatok stránky:

Z/14/00044- DG

Žiadosť o udelenie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. na výrub drevín v k.ú. Mojín na parcele č. 1096 CKN žiadateľa Ľubomíra Drugdu

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.