Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Fondy - Archív - Štrukturálne fondy - Strategické dokumenty - Národný rozvojový plán


Začiatok stránky:

Národný rozvojový plán

- oblasti, do ktorých je pomoc smerovaná
- výšku pridelených finančných prostriedkov
- pravidlá prideľovania financií zo strany Európskeho Spoločenstva

Dôležité upozornenie:  Kompletná aktuálna júnová verzia Národného rozvojového plánu zatiaľ nebola zverejnená. V prílohe nájdete marcovú verziu a jeho júnový dodatok (návrh opatrení v Operačnom programe Základná infraštruktúra a v Sektorovom operačnom programe Priemysel a služby sa totiž od marca zmenil), preto odporúčame v týchto dvoch prípadoch vychádzať z dodatku k Národnému rozvojovému plánu.


V tejto kategórii sa nachádzajú nasledovné dokumenty:

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.