domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Výsledky výberového konania - riaditeľ Environmentálneho fondu

V dňoch 29.10. a 30.10.2020 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Environmentálneho fondu so sídlom v Bratislave.

Do výberového konania sa prihlásilo dvanásť uchádzačov, dvaja uchádzači sa odhlásili z výberového konania ešte pred jeho realizáciou. Ôsmi uchádzači súhlasili so zverejnením svojich osobných údajov:

 

Výberová komisia mala 5 členov:

 

Prvá časť výberového konania sa uskutočnila 29.10.2020 formou osobných pohovorov s uchádzačmi. V rámci 45 minút dostal každý z uchádzačov 5 otázok určených na overenie ich odborných vedomostí týkajúcich sa relevantnej legislatívy a fungovania inštitúcie. Okrem týchto otázok dostal každý uchádzač otázky na preverenie manažérskych kompetencií, ktoré boli identifikované ako najkľúčovejšie pre výkon funkcie riaditeľa, ako aj otázku týkajúcu sa morálnych dilem, s ktorými sa uchádzači v minulosti stretli. 

V prvej časti mohli uchádzači získať najviac 50 bodov, pričom podmienkou pre postup do druhej časti výberového konania bolo potrebné získať v priemere najmenej 37,5 bodu.

Viac ako 37,5 bodu získali a kritériám prvej časti vyhoveli:

Ing. Martin Kollár 37,8 bodu

Mgr. Petra Svobodová 42,6 bodu

Ing. Ľubomír Vačok 43,2 bodu

 

Druhá časť sa uskutočnila 30.10.2020 formou verejného vypočutia. Uchádzači prezentovali svoju koncepciu rozvoja Environmentálneho fondu a odpovedali na otázky výberovej komisie a internetového publika. Výberová komisia hodnotila koncepciu uchádzača, ich motiváciu, pre ktorú sa uchádzajú o funkciu riaditeľa a reprezentatívnosť ich komunikácie. Na úspech v druhej časti bolo potrebné získať v priemere 52,5 bodu.

Viac ako 52,5 bodu získali a kritériám druhej časti vyhoveli títo uchádzači:

Mgr. Petra Svobodová 52,6 bodu

Ing. Ľubomír Vačok 61 bodov

 

Výberová komisia sa v rámci hodnotenia osobnej integrity rozhodla neodrátať body žiadnemu z uchádzačov, ktorí postúpili do druhej časti výberového konania. Hodnotenie osobnej integrity bolo založené na hodnotení otázky týkajúcej sa morálnej dilemy v rámci prvej časti, ako aj dostupné informácie o medializovaných kauzách, obchodných vzťahov so štátom či prípadné plagiátorstvo týkajúce sa predložených koncepcií a ich prezentácie alebo komunikáciu na sociálnych sieťach. Výberová komisia mohla odrátať uchádzačom body v rozmedzí 0 až -50 bodov.

 

Na to, aby bol uchádzač úspešný a vyhovel v rámci výberového konania, musel uspieť v oboch častiach výberového konania a získať najmenej 90 bodov.

Viac ako 90 bodov získali dvaja uchádzači, ktorí sa umiestnili v tomto poradí:

  1. Ing. Ľubomír Vačok 104,2 bodu
  2. Mgr. Petra Svobodová 95,2 bodu

 

Zápisnica z výberového konania.

Záznamy z verejného vypočutia uchádzačov je možné nájsť na Facebookovej stránke Ministerstva.

 

Koncepcie uchádzačov, ktorí s ich zverejnením dali súhlas po skončení výberového konania: