domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Slovenského banského múzea - termín a dokumenty uchádzačov

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Slovenského banského múzea so sídlom v Banskej Štiavnici sa uskutoční 26. a 27.10.2020.

Prvá časť výberového konania sa uskutoční 26.10.2020 a je neverejná. Uchádzači budú v tejto časti odpovedať na otázky výberovej komisie týkajúce sa ich odborných vedomostí a minulých skúseností. Úspešní uchádzači postúpia do druhej časti výberového konania.

V prípade postupu aspoň jedného uchádzača sa druhá časť uskutoční 27.10.2020 formou verejného vypočutia. Na verejnom vypočutí budú uchádzači prezentovať svoju koncepciu rozvoja Slovenského banského múzea a odpovedať na otázky výberovej komisie a verejnosti. 
Vzhľadom na epidemiologické opatrenia nebude možné zúčastniť sa verejného vypočutia osobne, ale záujemcovia budú môcť sledovať verejné vypočutie a klásť uchádzačom otázky prostredníctvom internetu.

Do výberového konania sa prihlásilo sedem uchádzačov, päť z nich dalo súhlas na zverejnenie životopisu aj koncepcie.

Mgr. Zuzana Denková, PhD. – životopiskoncepcia
Mgr. et Mgr. Katarína Kapustka, PhD. – životopiskoncepcia
Mgr. Adriana Matejková, PhD. – životopiskoncepcia
Ing. Petra Páchniková – životopiskoncepcia
PhDr. Vladimír Sklenka, PhD. – životopiskoncepcia

 

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov