Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

NEIS

Národný Emisný Informačný Systém - prechod na stránku "AIR" (tlačivá a návody pre prevádzkovateľov zdrojovinventarizácia emisií zo stredných a veľkých stacionárnych zdrojov znečisťovania, podpora a program NEIS PZ pre prevádzkovateľov veľkých a stredných zdrojov)