Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Hodnotenie kvality ovzdušia

Správy o hodnotení kvality ovzdušia na území Slovenskej republiky sú v slovenskom jazyku zverejnené na webovom sídle Slovenského hydrometeorologického ústavu "www.shmu.sk"  (Hlavná stránka > Produkty SHMÚ > Ochrana ovzdušia > Kvalita ovzdušia > Hodnotenie)