hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2021/02974-Vv

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Železnice slovenskej republiky, oblastné riaditeľstvo Žilina, sekcia elektrotechniky a energetiky, so sídlom: Ul. 1. čsl. Brigády 46, 038 61 Vrútky, o vydanie súhlasného stanoviska orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vykonanie výrube drevín rastúcich na parcelách KN-C 10566/1, 9560, 9599/2 a 10627 v k.ú. Východná. Uvedené zverejnenie má informatívny charakter, nejde o správne konanie a do konania sa nedá prihlásiť v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.