hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/2822-Sa

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na parcelách KN-C 1059/3, 1061/309 (ZPN), 1059/14 (VP) v k.ú. Liptovská Ondrašová pre žiadateľa D. Mlynarčíková