domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-LM-OSZP-2020/2398-Sa

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín- vyčistenie TTP od drevinového porastu, na parcele KN-E 6532, žiadateľa Jaroslava Kohúta.