hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/009277-Ko

 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti doručenej od Urbársky spolok vo Vavrišove pozemkové spoločenstvo Vavrišovo, Vavrišovo 307, 032 41 Vavrišovo, o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 13 ods. 7 § 14 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vykonanie náhodnej ťažby v lesnom celku Račková, v lesnom dielci 457_1, o objeme 24 m3, v lesnom dielci 459_1, o objeme 34 m3, v lesnom dielci 489_0, o objeme 57 m3, v lesnom dielci 492A1, o objeme 155 m3, v lesnom dielci 493_1, o objeme 635 m3, v lesnom dielci 496_1, o objeme 6 m3 a v lesnom dielci 496_1, o objeme 42 m3. Porasty ležia vo vlastnom území TANAP-u, kde platí  tretí stupeň územnej ochrany. V súlade s § 82 ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.