hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-LM-OSZP-2020/003513-Lo

 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti Jána Dubovského, Demänovská dolina 56, okr. Liptovský Mikuláš o vydanie súhlasu orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín na parcele KN-C 651/2, 651/4, 655/2 a 655/3 v k.ú. Liptovské Kľačany.