Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu - RÚSES okresu Bytča

31.03.2020

files/okresy/verejna-vyhlaska-oznamenie-zacati-schvalovacieho-procesu-dokumentu.doc 

OU-BYOSZP/2020/000310-002/Cur