domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-BS-OSZP-2020/001211

Žiadosť o oplotenie pozemku v dĺžke 35 m na pozemku C KN 699/1 v k. ú. Banská Štiavnica. Oplotenie je na hranici inravilánu a nadväzuje na okolité existujúce oplotenie v rámci domovej zástavby.