Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Banská Štiavnica

OU-BS-OSZP-2020/000974

14.07.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v súvislosti so sanáciou environmentálnej záťaže. Časť 1: Lokalita BS (007) / Banská Štiavnica - odkalisko Lintich (SK/EZ/BS/85), objednávateľ Rudné bane, š.p., Banská Bystrica