domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Kalendár podujatí

August 2020


Slovenská agentúra životného prostredia
podujatia – August 2020

Názov

Miesto

Informácia

Otvorená sobota

SEV Dropie

„Otvorená“ sobota pre verejnosť

Exkurzia

SEV Dropie

Žiacka exkurzia Komárno – 11 žiakov zo súkromného centra voľnočasových aktivít

Rodinný deň

SEV Dropie

Rodinný deň na Dropom – cca. 15 ľudí

Workshop

SEV Dropie

5. výskumnícky workshop pre deti – počet detí 25

Workshop

SEV Dropie

6. výskumnícky workshop pre deti – počet detí 25

Otvorená sobota

SEV Dropie

„Otvorená“ sobota pre verejnosť v SEV Dropie

ELLI jazyková škola

SEV Dropie

ELLI jazyková škola, Nové Zámky, cca. 15 detí

Exkurzia

SEV Dropie

Exkurzia CVČ Komárno – počet detí cca. 25

Envirospektrum

BB SAŽP

Oficiálne vyhlásenie výsledkov 4. kola fotografickej súťaže Envirospektrum

Zelená oáza

BB SAŽP

Uzávierka výzvy Zelená oáza – skrášli si svoje okolie!

Exkurzia

SEV Dropie

Exkurzia ZŠ Marcelová – počet žiakov cca. 45

Otvorená sobota

SEV Dropie

„Otvorená“ sobota pre verejnosť v SEV DropieSlovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš
podujatia – august 2020

Termín

Názov

Miesto

Informácia

14.05. – 09.08.2020

Kalcit, majster tvarov
Výstava

Školská 4,
Liptovský Mikuláš

Výstava zaujímavou formou predstaví jeden z najúžasnejších minerálov z hľadiska premenlivosti kryštálových tvarov, rozšírenia po celom svete, jedinečných vlastností, ktoré výrazne ovplyvnili technický pokrok, ako aj z hľadiska univerzálnosti použitia v našom každodennom živote. – vzácne exponáty kalcitov zo zbierok slovenských múzeí, Univerzity Komenského a  Univerzity Friedricha Schillera z Jeny v Nemecku.

26.05. – 30.09.2020

Záhady našej záhrady
Denný environmentálny program pre  rodiny s deťmi, jednotlivcov aj školy, ktorý bude realizovaný v exteriéri múzea.

Školská 4,
Liptovský Mikuláš

Sme tu pre Vás s mnohými zaujímavými informáciami a možnosťami interaktívneho poznávania na 3 stanovištiach: 1. geológia, mineralógia, jaskyniarstvo; 2. zoológia; 3. botanika, história budovy múzea. Začíname od  26. mája 2020 (mimo soboty a nedele) v čase o 10.00 hod a o 13.30 hod. (cca 1,5 hod.). V prípade nepriaznivého počasia ponúkame pre prihlásených návštevníkov prehliadku múzea so zľavou alebo prehliadku výstavy

03. – 07.08.2020

Detský letný tábor

Školská 4,
Liptovský Mikuláš

Denné aktivity pre deti od 7 do 14 rokov s environmentálnou tematikou.

14.08. – 21.09.2020

Ján Chudík – Farebné Tary
Výstava

Školská 4,
Liptovský Mikuláš

Výstava obrazov Jána Chudíka; vernisáž výstavy dňa 13.08.2020 o 14.30 hod.
Jeho obrazy majú náladu, vytvárajú atmosféru, vedia rozveseliť, rozjasniť pohľad, ale aj prinútiť k zamysleniu, ohúriť monumentálnosťou i drsnosťou scény. Možno je to tým, že ťahy jeho štetca sú vedené veľkou láskou k prírode ...

 

SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM
podujatia – august 2020

Termín

Názov

Miesto

Informácia

5., 12.,19.,26.august
vždy o 13:00 hod.

Geobádateľňa pre všetkých.

Berggericht- Mineralogická expozícia, Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica

Miesto určené na  laboratórne, ale aj zábavné pokusy a aktivity pre malých i veľkých bádateľov.

4.-8.august,
11.-15.august,
18.-22.august,
25.júl-29.august

Tvorivé dielne v Ekodielničke.

Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku, Handlová, SNP 25, Handlová

Tvorivé dielne v Ekodielničke.

do 20.septembra

Výstava: Z najnovších akvizícií múzea

Berggericht- výstavné priestory, Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica

Výstava venovaná 120 výročiu múzejníctva v Banskej Štiavnici. Vernisáž výstavy o 16:00 hod.

do 20.septembra

Výstava: ECCE TERRA... (Hľa krajina...)

Berggericht- výstavné priestory, Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica

Výstava venovaná zmene banskoštiavnickej krajiny a  mesta vplyvom banskej a hutníckej činnosti v priebehu 17.-21. storočia.

do 27.septembra

Výstava: DO JADRA VULKÁNU

Galéria Jozefa Kollára, Nám. sv. Trojice 8, Banská Štiavnica

Výstava autorskej dvojice Mrvová – Halász, v  kurátorskej koncepcii Radka Wohlmutha.

7.,14.,21.,28.august

Prázdninové piatky

Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku, Handlová, SNP 25, Handlová

Ekodielnička ponúka možnosť naučiť sa základy vyšívania, háčkovania a tkania na krosienkach.

4.-8.august

Letné tvorivé dielne v Dielničke =
KUMŠT REMESLA 2020

Kammerhof- Dielnička, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica

Letné tvorivé dielne pre malých i veľkých návštevníkov v spolupráci s oz Iniciatíva za živé mesto.

13.august

Výroba Štiavnických permoníkov = KUMŠT REMESLA 2020

Starý zámok, Starozámocká 11, Banská Štiavnica

Výroba Štiavnických permoníkov- maľovanie a glazovanie. Jedinečný výrobok z Fajkárskej dielne v Starom zámku.

19.-22.august,
26.-29.august

Haraburdy alebo bazár (ne)potrebných vecí

Kammerhof- Dielnička, Kammerhofská 2, Banská Štiavnica

Environmentálna burza.

august 2020

Škola v múzeu- všetky aktivity z ponuky projektu

expozície SBM- Banská Štiavnica, Handlová

Ponuka aktivít, tvorivých dielní pre školy a verejnosť je zverejnená na stránke: www.muzeumbs.sk

Národná zoologická záhrada Bojnice
Podujatie - august 2020
Termín Názov Miesto Informácie
1.8. - 31.12. Zoocaching areál v NZOO Vedomostná hra pre  návštevníkov, v ktorej sa pomocou indícií
snažia nájť ukrytú kešku.
3.- 31.8.2020 Detektívom v zoo areál v NZOO Program pre letné detské tábory
5., 12., 19., 26.8.2020 Denný letný tábor areál NZOO Program pre CVČ Junior počas denných letných aktivít
6.7.2020 NZOO a CITES areál NZOO pri medveďoch Edukačné aktiviti pre  návštevníkov spojené so zábavou
7.8.2020 Svetový deň levov NZOO pri výbehu leva Program
14.8.2020 Svetový deň slonov NZOO pavilón slonov prostredníctvom ních môžu dozvedieť o týchto u nás chovaných
21.8.2020 Deň bez palmového oleja NZOO pri výbehu orangutánov živočíchoch.
28.8.2020 Pod lampou Prednášková sála CEV Diskusia na tému o  netopieroch s RNDr. Bačkorom PhD.
29.8.2020 Noc netopiérov Prednášková sála a  areál NZOO V rámci tohto podujatia verejnosti poskytujeme odborné informácie,
prezentujeme ukážky a  najnovšie poznatky z výskumov.
Štátna ochrana prírody SR - podujatia august 2020
Termín Názov Miesto Informácia
11. - 14.8.2020 Zelený ostrov Krásnohorská Dlhá Lúka program pre detský remeselnícky tábor s aktivitami a hrami na tému ochrana prírody, garantom je Správa NP Slovenský kras
18.8.2020 Obrana prírody Paňovce program pre detský tábor s aktivitami a hrami na tému ochrany prírody, garantom je Správa NP Slovenský kras
3.8.2020 Význam národných parkov v ochrane prírody a krajiny na Slovenku Svit prednáška pre pre študentov
Fakulty životného prostredia z Českej zemědělskej univerzity v Prahe, garantom je Správa TANAP
4.8.2020 Fauna Tatranského národného parku Štôla beseda pre rodičov a priateľov ZŠ s MŠ Rakovec n/Ondavou o faune Tatranského národného parku, garantom je Správa TANAP
18.8.2020 Exkurzia do lužného lesa NCH Pramenisko terénna exkurzia pre deti z dennného tábora s témou ochrany prírody, garantom je Správa TANAP
24.7.- 24.8.2020 Prázdniny v prírode Internetová fotografická súťaž internetová fotografická súťaže pre širokú verejnosť, zameraná na chránené územia Slovenska, garantom je Riaditeľstvo ŠOP SR
30.7.-2.8.2020 S ochranármi dolu vodou Trenčín - Piešťany podujatie pre verejnosť spojené s poznávaním chránených území po trase a pracovnou aktivitou pri údržbe chránených území, garantom je Správa CHKO Biele Karpaty
august Noc netopierov Trenčín podujatie pre verejnosť spojené s besedou, odchytom netopierov a hrami, garantom je Správa CHKO Biele Karpaty
august Exkurzia Vršatec terénna exkurzia určena pre SŠ a VŠ, spoznávanie geológie, flóry a fauny bradiel, garantom je Správa CHKO Biele Karpaty
august Noc netopierov Prešov podujatie pre verejnosť spojené s besedou, odchytom netopierov a hrami, garantom je Správa RCOP Prešov
17.8.2020 Noc netopierov Burda podujatie pre širokú verejnosť zameranú na spoznávanie života netopierov, súčasťou spoločná výroba a vyvešanie búdok pre  netopiere na okolité osadlosti, garantom je Správa NP Muránska planina
august Hráme sa s prírodou Námestovo program určený pre deti zo športového tábora spojený s besedou o prírode a hrami, garantom je Správa CHKO Horná Orava
august Kniha prírody očami detí Banská Bystrica program pre deti zameraný na ochranu prírody, garantom je Správa CHKO Poľana