Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kalendár podujatí

Január 2020

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš
podujatia – január 2020

Termín

Názov

Miesto

Informácia

15. 11.2019 – 11.01.2020

Súťažná výstava fotografií
Ekofotografia 2019

Školská 4,
Liptovský Mikuláš

Umelecké fotografie – krásy prírody a na druhej strane negatívny dopad činnosti človeka na prírodu

20.11.2019 – 11.01.20120

XVII. ročník cyklu výstav
Príroda našimi očami

Školská 4,
Liptovský Mikuláš

Výtvarné práce na tému biodiverzity krajiny, ktorých autormi sú deti, mládež i dospelí s mentálnym znevýhodnením

20.11.2019 – 11.01.2020

XVII. ročník cyklu výstav
Fragmenty z prírody – Šelmy a šelmičky Slovenska

Školská 4,
Liptovský Mikuláš

Výstava určená predovšetkým zrakovo znevýhodneným návštevníkom – hmatové vnímanie, podrobný opisný výklad, popisy vo zväčšenej čiernotlači a Braillovom písme, zvuky zvierat

16.01. – 29.02.2020 vernisáž
16.01.2020 o 15.00 h

Výstava
Pohľad do hlbín Zeme

Školská 4,
Liptovský Mikuláš

Prezentácia podzemných priestorov z pohľadu praktického jaskyniarstva, geológie, zoológie, paleontológie, klimatológie, archeológie, histórie a ďalších vedných odborov

20.01.2020
16.00 h

153. ekopodujatie
Zo života horského meteorológa

Školská 4,
Liptovský Mikuláš

Premietanie úspešného amatérskeho filmu M. Ohurniaka spojené s diskusiou s meteorológmi z Chopku

SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM
podujatia – január 2020

Termín

Názov

Miesto

Informácia

8.,15.,22.,29.január
vždy o 13:00 hod.

Geobádateľňa pre všetkých.

Berggericht- Mineralogická expozícia, Nám. sv. Trojice 6, Banská Štiavnica

Miesto určené na laboratórne, ale aj zábavné pokusy a aktivity pre malých i veľkých bádateľov.

8.-10.január,
13.-17.január,
20.-24.január,
27.-31.január

Tvorivé dielne v múzeu.

Expozícia uhoľného baníctva na Slovensku, Handlová, SNP 25, Handlová

Tvorivé dielne v Ekodielničke.

3.december 2019-31.marec 2020

Výstava: Ecce terra... Hľa krajina...

Berggericht- výstavné priestory,
Nám. Sv. Trojice 6,
Banská Štiavnica

Hlavnou témou sú zmeny banskoštiavnickej krajiny a mesta vplyvom banskej a hutníckej činnosti v priebehu 17.-21. storočia.

5.december 2019-29.február 2020

Výstava: Pod betlehemskou hviezdou

Starý zámok,
Starozámocká 11,
Banská Štiavnica

Vianočná výstava v Starom zámku. V spolupráci s oz Iniciatíva za živé mesto.

21.december 2019-20.marec 2020

Výstava: Tušenie svetla

Galéria J. Kollára,
Nám. Sv. Trojice 8, Banská Štiavnica

Výstava zameraná aj na myšlienky recykluj a znovu používaj.

4.október 2019-12.január 2020

Výstava: TOTO! je Kabinet ilustrácie X.- Katarína Slaninková- Traja kamoši ...

Galéria J. Kollára,
Nám. Sv. Trojice 8, Banská Štiavnica

Výstava ilustrácií Kataríny Slaninkovej.

Národná zoologická záhrada Bojnice

Termín

Názov

Miesto

Informácia

Utorky a štvrtky, 9.00, 11.00, 13. 00, 17.00

Zooškola

prednášková sála v ZOO,

Téma: Vtáctvo v zime, Spiaci les interaktívna prednáška

23.1.

Operení anjeli

prednášková sála v ZOO o 17. hod.

Zoológ Vladimír Slobodník prezradí ako komunikujú vtáky, prečo niektoré druhy u nás zimujú a iné migrujú, kam migrujú a akú úlohu v tom zohráva voda, ako vtáky prežívajú zimu, aké krmivo je pre nich vhodné, čím im ubližujeme, ale aj to, prečo je plameniak ružový a rybárik dobrý rybár

Slovenská agentúra životného prostredia

Termín

Názov

Miesto

Informácia

24.1.

Stromy

SEV DROPIE

prednáška na tému „Stromy“ v MŠ Zemianska Olča

Podujatia ŠOP SR - január 2020
Termín Názov Miesto konania Stručná anotácia Garant za ŠOP SR
14.1., 22.1.2020+A3:E15 Zimné stopovanie Banská Bystrica edukačný program pre materské školy a ZŠ pri Rooseveltovej nemocnici zameraný na  naše druhy živočíchov, ich stopy a zimný spánok Riaditeľstvo ŠOP SR Banská Bystrica
10.1.-12.1.2020 Zimný monitoring šeliem NP Malá Fatra zimný monitoring sčítania šeliem v Národnom parku Malá Fatra za účasti verejnosti Riaditeľstvo ŠOP SR Banská Bystrica, pracovisko Varín
14.1.,15.1.,16.1. 28.1.,30.1.2020 Zvieratká v zime Nezbudská Lúčka, Varín, Krasňany, Žilina edukačný program pre MŠ zameraný na zimné obdobie živočíchov Riaditeľstvo ŠOP SR Banská Bystrica, pracovisko Varín
17.1.2020 Prečo nemá hus páví chvost Belá edukačný program pre MŠ realizovaný na základe rozprávky V. Sutejeva zamraný na rozoznávanie vtákov podľa rôznych znakov, potravy a biotopu Riaditeľstvo ŠOP SR Banská Bystrica, pracovisko Varín
21.1.2020 Klimatické zmeny Správa NP Malá Fatra edukačný program pre 2.st. ZŠ na tému klimatickej zmeny, je príčin a možných dôsledkov Riaditeľstvo ŠOP SR Banská Bystrica, pracovisko Varín
29.1.2020 Vtáčí život Správa NP Malá Fatra edukačný program pre 2 .st. ZŠ zameraný na spoznávanie vtákov, ich hlasov, hniezd, vtáčiu kriminalitu, sťahovanie vtákov a  Chránené vtáčie územie Malá Fatra spojený s hrami a videami na danú tému Riaditeľstvo ŠOP SR Banská Bystrica, pracovisko Varín
31.1.2020 Po stopách vĺčika Správa NP Malá Fatra edukačný program pre MŠ o živote a význame vlka v prírode spojený s tvorivými aktivitami na danú tému Riaditeľstvo ŠOP SR Banská Bystrica, pracovisko Varín
január 2020 Keď prírodu ovládne zimná kráľovná Revúca prednáška pre ZŠ o odlišných stratégiách prežitia zimy rôznych druhov živočíchov a  o pomoci živočíchom počas zimného obdobia Správa NP Muránska planina
január 2020 Vtáky na kŕmidlách Revúca prednáška pre  špeciálnu ZŠ o zimnom prikrmovaní vtákov Správa NP Muránska planina
január 2020 Pobytové znaky zvierat Revúca edukačný program pre ZŠ a centrum voľného času zameraný na hľadanie a identifikáciu pobytových znakov živočíchov v prírode Správa NP Muránska planina
január 2020 Medveď hnedý – súčasť našej prírody Revúca séria prednášok pre  ZŠ o živote našej najväčšej karpatskej šelmy Správa NP Muránska planina
17.1.2020 Medveď hnedý vo  Veľkej Fatre Benice prednáška spojená s premietaním filmu o  medveďovi hnedom Správa NP Veľká Fatra
9.1., 10.1.2020 Odpady Brezno výukový program o odpadoch pre ZŠ (princíp reduce-reuse-recycle, praktické aktivity zamerané na správne triedenie odpadu a recyklačné značky, krátky film približujúci výrobné postupy recyklácie najznámejších surovín, výstavka Čo sa koľko rozkladá spojená s praktickými aktivitami skladania časových radov z  rôznych druhov opdpadu, ukážka výrobkov vyrobených z odpadového materiálu s  námetmi na tvorivé dielne, "odpadové" puzzle) Správa NAPANT
15.1.2020 Chránené územia Slovenska Predajná edukačný pogram pre  ZŠ o našich národných parkoch a chránených krajinných oblastiach Správa NAPANT
16.1.2020 Vtáčiky v zime Lučatín edukačný pogram pre MŠ a ZŠ zameraný na poznávanie druhov vtákov a pomoc vtákom navštevujúce v zime kŕmidlá spojený s hrami a básničkami na danú tému Správa NAPANT
január 2020 Stopy zvierat Valaská edukačný pogram pre ZŠ o lesných zvieratách spojený s vyhotovením atlasu stôp a  "stopovačkou" v okolí školy Správa NAPANT
10.1,13.1,16.1.,21.1., 24.1., 28.1.,29.1., 31.1. 2020 Život zvieratiek v  zime Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján, Liptovský Hrádok, Liptovské Sliače, Dovalovo, Závažná Poruba edukačný porgram pre  MŠ zameraný na život zvierat v zimnom období Správa NAPANT
9.1., 20.1.2020 Putovanie vodných kvapiek Podtureň, Hradná edukačný porgram pre  MŠ o kolobehu vody a jej dôležitosti pre život Správa NAPANT
14.1., 15.1.2020 Medveď Podtureň, Važec edukačný porgram pre  MŠ o medveďovi hnedom Správa NAPANT
17., 23.1.2020 Vtáčí svet Liptovský Hrádok, Liptovské Sliače edukačný porgram pre MŠ zameraný na spoznávanie našich druhov vtákov podľa pierok a  hlasu, ako aj na pomoc vtákom v zimnom období Správa NAPANT
22.1.2020 Strom je veľký dom Podtureň prednáška pre MŠ o význame stromov a ich obyvateľoch Správa NAPANT
30.1.2020 Zvieratká z lesa Ľubeľa prednáška pre MŠ o  lesných živočíchoch spojená s poznávaním ich zvukov a s určovaním stôp Správa NAPANT
23.1.2020 Zimné vtáčie záhrady Humenné edukačný program pre ZŠ o vtáčích druhoch, ktoré prilietavajú v zimnom období na  kŕmidlá spojené s ich pozoroaním a výrobou tukových závesných kŕmidiel Správa CHKO Východné Karpaty