Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Tabuľky

Zo 16 registrovaných kolektívnych organizácií zastupujúcich výrobcov elektrozariadení v SR vo vzťahu k „ich“ elektoroodpadom, dalo súhlas na verejnú kontrolu plnenia cieľov zberu a spracovania 11.