Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2020/009733/Vk

09.01.2020

Žiadosť spoločnosti Spectral s.r.o. Bratislava o povolenie výnimiek zo zakázaných činností ustanovených v zákone č. 543/2002 Z. z. potrebných na filmovanie na území Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a PR Slopy, konkrétne v lokalite zrúcaniny hradu Dobrá Voda.

Oznámenie