Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2020/008107/Vk

27.12.2019

Žiadosť spoločnosti ALTA-PJ s.r.o., Robotnícka 63, 905 01 Senica o povolenie výnimky vo veci vjazdu a státia s motorovými vozidlami za účelom údržby ochranného pásma vzdušného elektrického vedenia VN a VVN v Trnavskom kraji v okresoch: Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava, v Trenčianskom kraji v okrese Myjava a v Bratislavskom kraji v okrese Malacky. Povolenie výnimky požaduje v chránených územiach, kde platí 2. až 5. stupeň územnej ochrany.

Oznámenie