Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Šaľa

OU-SA-OSZP/2020/001376-2

20.01.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 4 ks Tuja - Mesto Šaľa