Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Príprava nového PS na roky 2015 – 2021 a AP na roky 2015 – 2018

Pracovná verzia PS na r. 2015 – 2021, správa o plnení AP na r. 2012 – 2014 a návrh AP na r. 2015 – 2018

Schválená verzia PS o mokrade Slovenska na r. 2015 – 2021, AP pre mokrade na r. 2015 – 2018 a Správy o plnení AP na r. 2012 – 2014
UV SR č. 304/2015 z 03.06.2015 bol schválený vo vláde materiál Správa o plnení Akčného plánu na roky 2012 – 2014 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2008 – 2014 a návrh aktualizácie Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2015 – 2021 a jeho Akčného plánu pre mokrade na roky 2015 – 2018 (pdf, 666 kB) (http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=24653.