Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zaradenie vodných útvarov podľa jednotlivých povodí do rybích pásiem

Zaradenie vodných útvarov podľa jednotlivých povodí do rybích pásiem podľa § 5 ods. 2 Vyhlášky MŽP SR č. 383/2018 Z. z. o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov